sidabras

sidabras
sidãbras sm. ppr. sing. (2) 1. H, PK246, MT264, KN200, L, Rtr, Š, , Dkš, Stlm chem. brangusis, nerūdijantis baltas metalas (Ag): Sidabras tikras, nemaišytas SD18. Kapotinis, lazdelinis sidãbras NdŽ. Sidabro rūda SD351. Sidabro kalvis Q229. Iš sidãbro nulietas pinigas, šaukštas J. Auksas bei sidabras abu brangu KlG145. O tas kalnas buvo sidãbro Švnč. Tėvelio dvaro obelėlių ankso lapeliai, sidabro žiedeliai, deimanto obuolėliai Zp. Su aukselio viedreliais, su sidãbro nėšeliais [nuėjau dunojin] DrskD57. Teka upė žalio vyno, kieliškėlis sidabrėlio – galiu pauliotie LTR(Kpč). Žiba gi tvaska auksas sidabrė̃lis (rd.) Ds. Sidabrą mėgina ugnis 350. Teduodi ponui jo trisdešimts sidabro siklų BB2Moz21,32. | prk.: Asiūklių barzdose sidabro rasos žvilga . Auksais sidãbrais lyja (apie ilgai lauktą lietų) NdŽ. ^ Barzda balta kaip sidãbras BM91(Brž). Balsas čystas kaip sidãbras KII187. Senelio galva tartum sidabru žiba Plv. Ant jos kapelių rūtų raselė taip gražiai šviečia kai sidabrėlis RD24. Gul mielas pataluosna kap auksas sidabrúosna (d.) Vrn. Sidabru skamba kalno upelis E.Miež. Ant balų sidabru blizgėjo ledas sp. Brolių meilė – sidabras, o draugų – auksas KrvP. Sidabro yla ir velnio maišą praduria PPr300. Po stiklu sidabras blyksčioja (po ledu žuvis) Ad. Sidãbro lenta plyšo (ledas) Tvr. Ant aukšto kalno su sidabro galva, kanapių uodega (varpas) Gdž. Prakulk ledą – rasį sidãbrą, prakulk sidãbrą – rasi auksą (kiaušinis) Varn. Vaško liemuo, bitės gėluo, viršuj sidabrėlis (žvakė) Ds. Sidabro laukas be kelių ir be takų (ežeras) LTR(Rk), Lg.kreipiantis į ką labai brangų, mylimą: Mano brangi, – sakydavo, – mano mieliausia, aukseli, sidabrėli! .prk. apie žilus plaukus: Tos dainos klausydavau, kada dar sidabras man mano tamsių plaukų nedabino Pt. Plaukai juodi, šen ten perausti sidabru I.Simon. 2. col. sidabriniai pinigai, vertybės: Bet juk sidabru užmoka ir už juoką, ir už meilę S.Nėr. Nė auksas, nė sidãbras pas mūsų tėvą nesilaikė Skrb. Auksu sidabru apipilk – neatiduos Ss. Papylė auksą sidabrą ant baltojo stalelio LTR(Krsn). Niekai auksas ir sidãbras prieš dienas jaunystės (d.) Šmn. Svotulis iš keršto sidabrė̃lį barsto DrskD159. Po du rubliu sidabrù, kaip vasaros ledu Stk. Ir sidabrė̃lį pūreliais mieruoja (d.) Ds. O Abramas buvo didei bogatas pekumi (banda), sidabru ir auksu BB1Moz13,1. Atpirko mus … ne auksu, nei sidabrù, bet smarkia kančia DP4. Auksas jūsų ir sidabras surūdijo Ch1JokL5,3. 3. iš šio metalo padaryti dirbiniai: Sidãbras (sidabriniai indai) išdėtas ant stalo 1. Kazimieras, auksus, sidabrus išplėšęs, patį kraštą su Lenkų žeme sunėrė S.Dauk. Auksas, sidabras tik varva nuog jų apsirengimų BsMtII215. Jis turėjo bėrą žirgą, pas tėvą augintą, plienu vienu padkavotą, sidabru žabotą D26. Deivės pagonių sidabras est ir auksas 463. | Ji antrus metus paeiliui laimėjo sidabrą (sidabro medalį) sp. 4. pasidabruoti šilkiniai siūlai: ^ Auksu mesta, sidabru atausta, deimantu vedžiota (vaivorykštė) LTR(Kri).
◊ áuksas sidãbras labai gera, puiku: Neišpasakyta linksmybė – áuksas sidãbras gyvent Jnšk.
gývas (gyvàsis K, ; I, Rtr) sidãbras; Q401, 439, N chem. skystas baltos spalvos metalas, gyvsidabris (Hg): Sidabras gyvas SD351. Kad karvei nekenktų žmonių akys, reikia išgręžti rage skylutę ir įpilti gyvojo sidabro Pn. Nuo [blogų] akių gývo sidãbro reikia: nusprausei – tada nieko Aps. Rods, – tarė Pričkus, – jauns žmogus, durnai dūkinėdams, nei sidãbras gývs stikle mudriai šokinėja K.Donel.
kaĩp gývas sidãbras
1. labai (juda, kruta): Juda, kruta kaip gyvas sidabras LTR(Ul).
2. labai gyvas, judrus: O tas Kastutis – kaip tik gyvas sidabras: visur pirmasis, visur jo pilna Žem.
3. staiga (pražuvo, išnyko): Buvo ir pražuvo, kaip gyvas sidabras išnyko KrvP(Jnš).
katė̃s sidãbras; I žėrutis.
perkū́no sidãbras NdŽ; Ser trankusis gyvsidabris.
sidãbro putà; SD350, R328 glazūra.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • sidabras — sidãbras dkt. Sidãbro iñdai, papuošalai̇̃, monètos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sidabras — statusas T sritis chemija apibrėžtis Cheminis elementas. simbolis( iai) Ag atitikmenys: lot. argentum angl. silver rus. серебро …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • sidabras — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. silver vok. Silber, n rus. серебро, n pranc. argent, m …   Fizikos terminų žodynas

  • koloidinis sidabras — statusas T sritis chemija apibrėžtis Skystojoje fazėje pasiskirstęs smulkiadispersis sidabras. atitikmenys: angl. colloidal silver rus. коллоидное серебро …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • monetinis sidabras — statusas T sritis chemija apibrėžtis 50–92,5% Ag lydinys su Cu, Ni ir Zn arba su Cu ar Ni. atitikmenys: angl. coinage silver rus. монетное серебро …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • skystasis sidabras — statusas T sritis chemija apibrėžtis Ag miltelių, PtCl₂ ir eterinio aliejaus suspensija. atitikmenys: angl. liquid silver rus. жидкое серебро …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • argentum — sidabras statusas T sritis chemija apibrėžtis Cheminis elementas. simbolis( iai) Ag atitikmenys: lot. argentum angl. silver rus. серебро …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • silver — sidabras statusas T sritis chemija apibrėžtis Cheminis elementas. simbolis( iai) Ag atitikmenys: lot. argentum angl. silver rus. серебро …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • серебро — sidabras statusas T sritis chemija apibrėžtis Cheminis elementas. simbolis( iai) Ag atitikmenys: lot. argentum angl. silver rus. серебро …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Silber — sidabras statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. silver vok. Silber, n rus. серебро, n pranc. argent, m …   Fizikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”